Hanneke van Laar

De Cultuurmakelaar zorgt voor onderlinge verbinding en samenwerking, uitwisseling van informatie en het meer zichtbaar maken van de culturele sector.


Met behulp van het Platform Amateur Kunst wil de Cultuurmakelaar de verbindingen onderling tussen de amateurs de professionele organisaties in de gemeente Ede versterken.