Vereniging Behartiging Belangen Amateur Kunst 

In het BAK bestuur hebben zitting:

  • Martine Reij, secretaris
  • Bernadette in ’t Veen, penningmeester
  • Albert van de Hoef, voorzitter
  • Louis Dibbets, algemeen bestuurslid

 

Het belangrijkste doel van BAK is om met de Gemeente Ede de subsidies voor de amateurkunst juist te verdelen.