“Als je je verdiept in het culturele veld van Ede gaat er een wereld voor je open. Er is zó veel te doen!
Deze informatie en activiteiten moeten dichter bij bezoekers en (nieuwe) beoefenaars worden gebracht zodat nóg meer mensen kunnen genieten van wat er allemaal in onze gemeente te doen is.”

Hanneke van Laar, Cultuurmakelaar Ede 

DOEL

De Cultuurmakelaar zorg voor onderlinge verbinding en samenwerking, uitwisseling van informatie en het meer zichtbaar maken van de gehele culturele sector.

Met behulp van Platform Amateur Kunst Ede wil de Cultuurmakelaar de verbindingen onderling en tussen de amateur kunstenaars en de professionele organisaties in de gemeente Ede versterken.

PLANNEN

In mijn rol als Cultuurmakelaar beweeg ik mij in het veld om contacten te leggen en vragen en behoeften op te halen. De komende periode zal ook ingezet worden op het creëren van cross–overs om zo nieuwe, verrassende samenwerkingen tot stand te brengen. 

WAT DOET DE CULTUURMAKELAAR ZOAL.....

  • ik ben als adviseur betrokken bij PAKe. 
  • ik zorg In samenwerking met Ede Marketing dat er met regelmaat een overzicht van de UITagenda online en offline wordt gepubliceerd.
  • ik organiseer de jaarlijkse UITmarkt
  • ik organiseer in samenwerking met Cultura Iedere laatste donderdag van de maand het subsidiespreekuur. 

WIE IS HANNEKE van LAAR

Sinds juni 2021 ben ik, Hanneke van Laar begonnen als Cultuurmakelaar voor de gemeente Ede. Na mijn opleiding Kunstgeschiedenis heb ik in de creatieve sector gewerkt bij o.a. een media productiebedrijf en een musicalschool. Woonachtig in Ede zie ik dat er kansen liggen om vooral met elkaar meer zichtbaarheid te creëren voor alles wat er in Ede op cultureel gebied gebeurt. 

Bereikbaar T: 06 131 82 204  –  M: cultuurmakelaar@ede.nl

Test