Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website (voor aanbieders)

  • Met het registreren geeft de aanbieder aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
  • Ik accepteer dat de door mij ingevulde gegevens worden opgeslagen op de webserver van platformamateurkunst-ede.nl (hierna te noemen PAKe).
  • Ik beloof dat ik geen materiaal op de website zal plaatsen waarvan ik het copyright niet bezit (zoals teksten of foto's).
  • Ik accepteer dat door mij ingevoerde activiteiten voor de agenda van PAKe ook gedeeld kunnen worden om deze te tonen op andere websites.
  • PAKe zal haar uiterste best doen voor een zo goed mogelijk functioneren van de website maar kan geen garanties geven ontrent de werking ervan.
  • Bereikbaarheid: hoewel alles wordt gedaan om de website optimaal bereibaar te laten zijn kan een storing in het netwerk of datacenter ervoor zorgen dat de website tijdelijk niet bereikbaar zal zijn. PAKe zal r in een dergelijk geval alles aan doen om de storing zo snel mogelijk op te lossen.
  • Backups: PAKe maakt geen backups (toegankelijk voor aanbieders) van door aanbieders ingevoerde data. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van backups van informatie die ze opslaan in de website van PAKe.
  • Klachten of problemen kan je melden op info@platformamateurkunst.nl
Test